De Groene Stad van de Toekomst

Klimaatverandering is een feit! Het jaar 2020 was één van de warmste jaren ooit gemeten. Met name in het stedelijk gebied was deze opwarming goed voelbaar. Dit komt mede doordat de balans tussen grijs en groen in het stedelijk gebied de afgelopen decennia uit evenwicht is geraakt. Steden bestaan steeds meer uit asfalt en steen, zij verdringen het groen. Hierdoor kan regenwater niet meer door planten en de bodem worden opgenomen en warmen steden sneller op, ook wel hitte-eilandeffect genoemd. Daarnaast zijn er ook uitdagingen in het buitengebied, vooral op het gebied van biodiversiteit.

Het vergroenen van steden en het terugbrengen van inheemse natuur in het buitengebied is wereldwijd een actueel en belangrijk thema. Zo organiseerde Nederland in januari 2021 een internationale online-topconferentie over klimaatadaptatie. Een centrale vraag tijdens deze klimaattop was: Hoe passen we ons aan op de effecten van klimaatverandering? Het vergroenen van steden is een oplossing. Groene parken, daken, gevels en (bedrijfs)tuinen zijn nodig om onze leefomgeving prettig en leefbaar te houden. Daarom zet Jonkers zich in voor de Groene Stad van de Toekomst.

In dit magazine vertellen we jou meer over onze toekomstvisie en de manier waarop wij ons hier samen met overheden,

bedrijven en burgers voor inzetten. Want alleen samen bouwen we onze Groene Stad van de Toekomst!

item_1676

2 | Tim van Hattum

Een leefbaar stadsklimaat met groene steden

kids_panel_foto_intro

3 | KIDSPANEL

Kinderen over het belang van groen voor onze toekomst

groen-in-de-stad-intropagina

4 | Gezonder en gelukkiger met meer natuur in de stad

Gert-Jan Koopman & Ronald Buiting

4. Waterretentiedak

5 | groene daken

Ontdek de ontwikkeling en vele mogelijkheden van daktuinen

item_3008

6 | PODCAST:

Insecten en het belang van biodiversiteit 

nieuw-manresa-header-bospatio_web

7 | samen bouwen...

...we de groene stad van de toekomst

Nog-een-foto-voor-tuintip-vijver2

8 | klimaatbestendige  (bedrijfs)tuin

 10 klimaatbestendige tuintips! 
Water- en droogtespecialist Bas Janssen van Jonkers geeft tips.

Daktuin Mag natuurbijhuis 1120534

9 | partners

Partnerschap voor verbetering biodiversiteit en vergroening van steden

Wil jij ook bouwen aan een groenere stad van de toekomst?

Waar wil je meer over weten?

Invalid Email
Invalid Number