©Judith Jockel

Groene steden voor een leefbaar stadsklimaat

Inmiddels is ons wel duidelijk: het klimaat verandert. We kennen steeds meer droge en hete zomers. Hierdoor warmen steden steeds meer op; ook wel hitte-eilandeffect genoemd. Wageningen University & Research onderzocht hoe het klimaat zich de komende 100 jaar ontwikkelt en hoe we ons land hierop kunnen aanpassen. Onze steden zijn nu nog niet opgewassen tegen het veranderende klimaat. Een belangrijk speerpunt hierbij is het vergroenen van steden om het stadsklimaat leefbaar te houden.

Tim van Hattum over Nederland in 2121:

“Om het leefklimaat in ons land aangenaam te houden, kunnen we samen heel veel dingen doen”, zegt Tim. “Het vergroenen van steden is een heel belangrijke maatregel om het hitte-eilandeffect tegen te gaan. Wanneer het in de zomer langdurig rond de 30 graden is, kan het in een stad tot wel 10 graden heter worden. Dit komt doordat steden nu voor 80 tot 90% uit steen en beton bestaan. Dat absorbeert warmte en geeft het weer af zodra de zon ondergaat.

 

Door steden meer te voorzien van groen, blijft de temperatuur in steden lager en koelen ze ’s avonds beter af. Steden kun je vergroenen met onder andere groene daken, parken, groene plantsoenen, bomen, groene gevels en groene tuinen. Alle tuinen in Nederland bij elkaar opgeteld, beslaan iets meer dan 50.000 hectare. Kortom er zijn mogelijkheden genoeg om samen die Groene Stad van de Toekomst te realiseren.”

item_7129

Nederland in...

De Nederlandse bevolking groeit de komende eeuw minder hard dan in het verleden; in 2121 telt ons land 20 miljoen inwoners. De manier waarop we het land (en wateroppervlak) inrichten en gebruiken hangt in de eerste plaats af van wat de natuur kan dragen. Het ene gebied leent zich voor een slimme combinatie van landbouw en energieopwekking, in andere delen gaat verstedelijking samen met de ontwikkeling van nieuwe natuur. Weer elders verdient het beschermen van bestaande natuur voorrang en wordt niet gekozen voor meervoudig landgebruik.

 

De stedelijke omgeving en het agrarisch landschap worden dooraderd met blauwgroene landschapselementen, zoals groenbuffers langs rivierstromen en stedelijke bossen. Dit maakt het landschap niet alleen visueel aantrekkelijk, het vergroot het areaal natuur, bos en open water, het vergroot de biodiversiteit en laat ons profiteren van ecosysteemdiensten. Zo levert het verkoeling, vruchtbare bodems en mogelijkheden voor recreatie. Zie hieronder de schets van Nederland in 2121.

Wil je meer weten over de Groene Stad van de Toekomst?

Waar wil je meer over weten?

Invalid Email
Invalid Number