Gezonder en gelukkiger met meer natuur in de stad 

Het stimuleren van de biodiversiteit en het verhogen van natuurwaarden binnen de stedelijke omgeving is noodzakelijk om ook onze volgende generaties een prettig leefklimaat te kunnen bieden. Het is nu tijd om in actie te komen en samen te bouwen aan de Groene Stad van de Toekomst! Een groene stad verbetert namelijk niet alleen het leefklimaat op diverse vlakken, denk aan gezondheid, leefbaarheid en een gevoel van welbehagen. Een groene stad biedt ook sociale en economische voordelen. Wij vroegen natuurtechnisch adviseur Gert-Jan Koopman en ecologisch adviseur Ronald Buiting naar hun visie op de Groene Stad van de Toekomst.

Natuur is noodzakelijk

“De natuur met al haar flora en fauna is onmisbaar voor de mens, we kunnen niet zonder. Onze groenten worden bestoven door wilde bijen. Als deze uitsterven, wordt het heel moeilijk om genoeg voedsel te kunnen blijven produceren voor iedereen”, licht Ronald toe. “Bovendien is de natuur ook heel belangrijk voor onze geestelijke gezondheid. Zonder natuur om ons heen, voelen we ons geen mens.

Waar een wil is, is een weg

Om steden leefbaar te houden, is samen de Groene Stad van de Toekomst ontwikkelen essentieel, weten Ronald en Gert-Jan. “Dit kunnen we alleen samen”, zegt Ronald. “Van de mensen die het riool aanleggen, tot de boer in het buitengebied, maar zeker ook elke particulier met een tuin, balkon of dak boven zijn hoofd. Iedereen en vooral samen moeten we die weg gaan bewandelen.”

Bewust kiezen voor biodiversiteit

Wanneer we de biodiversiteit een handje willen helpen, is er aandacht nodig voor het inheemse aspect. “Vaak zijn goedbedoelde initiatieven om biodiversiteit te stimuleren nu niet effectief. Een voorbeeld hiervan in het inzaaien van akkerranden met uitheemse bloemen, zoals zonnebloemen en Cosmea’s. Deze planten hebben jammer genoeg geen duurzame ecologische waarde. Ook bevatten ze heel weinig nectar waardoor ze door hun felle kleuren wel veel insecten aantrekken maar niet voedzaam zijn”, legt Gert-Jan uit. “Wil je de biodiversiteit stimuleren dan is het heel belangrijk om te kiezen voor inheemse soorten. Dit zijn plantsoorten die van oorsprong thuishoren in een bepaald gebied. ”

 

“Om samen de Groene Stad van de Toekomst te kunnen ontwikkelen, is het belangrijk om bij elk initiatief advies te vragen aan een ecologisch professional”, vertelt Gert-Jan. “Dan kun je met veel minder middelen vaak veel beter scoren. Zij kijken samen met jou hoe je de biodiversiteit kan stimuleren, wat er mist en wat je het beste kunt toevoegen aan inheemse beplanting. Latent aanwezige fauna reageert immers het best op beplanting die in deze streek van oorsprong al voorkwam.”

Netwerk van natuurprofessionals

Natuurpro is een netwerk van natuurprofessionals dat zich inzet om samen met opdrachtgevers de Groene Stad van de Toekomst te realiseren. “Samen met landschapsarchitecten, ecologische adviesbureaus, hoveniers en productpartners bundelen wij onze kennis en krachten om elk biodivers initiatief tot een succes te maken. Per project brengen we de biodiversiteit in kaart, we bekijken de mogelijkheden en we berekenen wat het kost om de biodiversiteit te verhogen. Vervolgens werken we een effectief en uitvoerbaar plan uit”, zegt Gert-Jan. “Zo zorgen we er samen voor dat ook onze volgende generaties kunnen genieten van de Groene Stad van de Toekomst.”

Wil je weten welke inheemse beplanting voor jouw leefomgeving geschikt is?

Waar wil je meer over weten?

Invalid Email
Invalid Number