Optigrün: Verandert grijze daken in een groene oase

De ruimte voor groen in steden is schaars. Maar daar is een oplossing voor! Ook daken kun je veranderen in een sfeervolle groene leefomgeving. Groene daken bieden veel voordelen wanneer het gaat om klimaatadaptatie. Met de systemen van Optigrün worden grijze daken een groene oase die positief bijdragen aan de biodiversiteit én het bufferen van regenwater.

PARTNERS:  Optigrün

Heem natuurontwikkeling: verrijkt de omgeving met streekeigen kruidenvegetaties

De productnaam Heem is een weerspiegeling van haar doel: het ontwikkelen en terugbrengen van de oorspronkelijke natuurlijke begroeiing in jouw omgeving. Heem maakt het mogelijk om natuurlijke vegetaties in elke omgeving succesvol toe te passen. Door te kiezen voor inheemse plantmaterialen bevordert Heem bovendien de biodiversiteit.

GreentoColour®: Verrijkt bedrijfstuinen en openbaar groen met kleurijke vaste planten 

In diverse gemeenten realiseerden we kleurrijke vaste plantenborders volgens het GreentoColour® concept. In onder andere Weert, Boxmeer en Roermond siert deze bloemrijke beplanting nu het straatbeeld.

PARTNERS: GreentoColour®  

RANOX: Aan het werk voor behoud en herstel van natuur

De projectleiders en natuurbeheerders van RANOX natuuraannemer hebben een ecologische manier van kijken. Daardoor wordt bij het uitvoeren van werkzaamheden maximaal rekening gehouden met flora en fauna en hun leefomgeving. De natuurbeheerders van RANOX voeren onder andere mitigerende maatregelen uit zoals het plaatsen van amfibieschermen, stapelmuren voor reptielen en vogelkasten. Ook onderhouden zij bossen en natuurgebieden. Deze verbinden ze met ecologische verbindingszones, de stapstenen voor de natuur.

PARTNERS:  RANOX natuuraannemer

NatuurPro: Natuurontwikkeling als basis voor een gezonde samenleving

Natuurpro wil bijdragen aan een natuurlijke leefomgeving, zowel in het  stedelijke als landelijke gebied. De kern van Natuurpro is samenwerken en kennisdeling. Natuurpro streeft naar een groen Nederland waarin de natuur optimaal wordt benut. Dit bereikt Natuurpro door samen te werken met hun netwerk van natuur professionals.

PARTNERS:  NatuurPro

Tiny Forest: Laat jong en oud de natuur ontdekken en beleven

Er ontstaan steeds meer initiatieven om natuur terug te brengen in de stedelijk omgeving. Een mooi voorbeeld hiervan is het Tiny Forest in Roermond. Dit inheems minibos ter grootte van een tennisbaan ligt bij een basisschool en midden in een woonwijk. Hier ontdekken, beleven en leren de kinderen van de basisschool veel van de natuur. Het minibos versterkt de biodiversiteit én ook buurtbewoners kunnen elkaar hier ontmoeten en de natuur beleven.

PARTNERS:  IVN - Tiny Forest

JUB: Uw project compleet verzorgd met 100% bloeigarantie

JUB Holland is specialist in het samenstellen van kleurrijke en biodiverse bollenmengsels. Jonkers past de bollenmengsels steeds vaker toe in combinatie met natuurlijke vegetaties van Heem. De inheemse zaadmengsels van Heem zorgen voor natuurontwikkeling en trekken veel vlinders en bijen aan. Met behulp van bloembollen kan het bloeiseizoen van de Heem vegetaties vervroegd worden, waardoor diverse insecten hierin al vroeg in het jaar een voedingsbron vinden.

PARTNERS:  JUB

Waterklaar: Biedt de oplossing om wateroverlast te verminderen 

Door klimaatverandering krijgen we steeds meer te maken met hevige regenbuien. Doordat veel hemelwater in het stedelijk gebied wordt afgevoerd via het riool, hebben we vaak wateroverlast doordat riolen overlopen. Waterklaar is een initiatief om te stimuleren dat de afvoer van regenwater wordt afgekoppeld van het riool. In plaats daarvan kun je het op verschillende manieren opvangen, bergen of in de bodem laten infiltreren zodat het weer ten goede komt van de grondwaterstand en de beplanting. Tegenwoordig is het bij iedere nieuwbouw verplicht om hemelwater op eigen terrein een plek te geven. Dus maken we alles Waterklaar!

PARTNERS:  WATERKLAAR

Wil je advies over de biodiverse mogelijkheden in jouw directe omgeving?

Waar wil je meer over weten?

Invalid Email
Invalid Number