DHL kiest voor nieuwbouw met
een natuurlijke inrichting van het buitenterrein

Optimaal potentieel voor inheemse flora en fauna

Dat je op bedrijventerreinen veel meer kunt dan het in te richten met standaard groen, bewijst DHL in Weert. Op het bedrijventerrein Kampershoek realiseerde Wijnen Bouw Someren een uitbreiding van het bestaande distributiecentrum voor DHL Supply Chain geheel volgens BREEAM-richtlijnen. Sinds maart 2023 is het pand gereed. Het distributiecentrum is volledig elektrisch met veel aandacht voor een optimaal klimaat en comfort voor alle gebruikers van dit gebouw. Daarnaast is er op het buitenterrein bewust gekozen voor de beste leefomstandigheden voor inheemse flora en fauna door te investeren in inheems groen en ecologische voorzieningen.

Wat is BREEAM?

Het tweede warehouse van DHL in Weert inclusief kantoorruimte heeft een grondoppervlakte van circa 46.000 m2 en staat op een terrein van circa 80.000 m2. De buitenruimte beslaat dus zo’n 34.000 m2. De groene inrichting van het eerst warehouse werd in 2021 al verzorgd door Jonkers. DHL koos voor een duurzame inrichting van het bedrijventerrein door zich te committeren aan BREEAM. BREEAM is een integraal en internationaal erkende beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestaties van gebouwen en het omliggende terrein te bepalen. Met BREEAM kunnen bedrijven duurzaamheidsambities die zij zichzelf stellen, waarmaken. Waaronder het bevorderen van de biodiversiteit op het eigen bedrijfsterrein en het bevorderen van de gezondheid en productiviteit van de eigen medewerkers. Duurzame gebouwen met BREEAM besparen operationele kosten en bieden diverse economische voordelen.

20230712_142723

De Koninginnepage

Ecologisch onderzoek

Het BREEAM-keurmerk gaat verder dan alleen energie-en materiaalgebruik. Het gaat om de realisering van een duurzaam gebouw in de breedste zin van het woord. BREEAM-NL hanteert negen categorieën met eisen en voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Dit zijn: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie en vervuiling. Voor de credits op het gebied van Landgebruik en Ecologie voerde Econsultancy in opdracht van Wijnen Bouw ecologisch onderzoek uit en schreef een adviesrapport over de te nemen maatregelen om negatieve effecten op de aanwezige inheemse flora en fauna te voorkomen en het bestaan van deze soorten in de toekomst te bevorderen. Jonkers kreeg de opdracht om alle resultaten uit de onderzoeken samen te voegen in een ontwerp met optimaal potentieel voor flora- en faunasoorten. En tevens de wensen en eisen van DHL voor het bedrijfsterrein te vertalen in een functioneel en esthetisch mooi ontwerp. Iedereen samen zette zich in om de BREEAM-score Excellent te behalen. En dat is gelukt!

039-Weert-DHL-js-202307181526-6004-lr

BREEAM-score Excellent

Om de BREEAM-score Excellent te behalen, investeerde DHL niet alleen in een duurzaam gebouw en materialen, maar ook in het welzijn van de medewerkers en in de flora en fauna op het bedrijfsterrein. Op het buitenterrein werden voor de medewerkers diverse faciliteiten ingericht voor recreatie en sport, waaronder een moestuin en pluktuin met fruit, een tafeltennistafel en optrekstangen. Om de ecologie op het terrein te bevorderen en om het duurzaam medegebruik van het terrein door planten en dieren te stimuleren, zijn er voor de flora en fauna een hele reeks voorzieningen aangebracht. De diervoorzieningen zijn voornamelijk gericht op zangvogels, roofvogels, grondgebonden zoogdieren, vleermuizen, insecten, amfibieën en schimmels. Zoals nestkasten, een huismustil, vleermuispaalkast, takkenrillen, insectenhotels, schuilplekken en faunatunnels.

“Om deze BREEAM-aanpak tot een succes te maken, is het belangrijk dat alle elementen die voor de flora en fauna worden toegepast elkaar versterken” vertelt Koen Hermans, projectmanager en adviseur bij Jonkers. “Dat hield onder andere in dat we kozen voor inheemse beplanting die van meerwaarde is voor insecten. Doordat deze beplanting insecten aantrekt, wordt de omgeving ook interessant voor vogels en andere kleine zoogdieren die deze insecten eten. Op het terrein werden ook veel nestkasten geplaatst. Voor deze kasten geldt dat ze alleen dieren aantrekken als er in de omgeving ook voldoende schuilplekken en voedsel aanwezig zijn. Hier is door Jonkers invulling aan gegeven door het aanplanten van inheemse bomen, vogelstruwelen en inheemse kruiden die nectar, stuifmeel en zaden produceren die als voedsel dienen.”

 

“Ook hebben we ervoor gezorgd dat de beplanting op het terrein zo min mogelijk bewaterd hoeft te worden. Enerzijds door een goede bodemverbetering en door het toepassen van waterabsorberende korrels. Anderzijds door een mulchlaag aan te brengen rondom de bomen en door plaatsing van waterzakken in de grond rondom de stam waar het water langzaam uitsijpelt”, zegt Koen. Rondom het hele gebouw loopt een wandelpad door de groene voorzieningen. Door de groenvakken lopen wandelpaden. Tijdens een wandeling kunnen de medewerkers ontdekken welke flora en fauna er voorkomt op het terrein en daarna ontspannen hun werkdag weer vervolgen.

partners

Artikel delen:

koen-vrijstaand

Wil jij jouw bedrijfsterrein ook natuurlijk inrichten? 

Heb je een vraag voor Koen?

Stel hier je vraag.

Invalid Email
Invalid Number