RANOX voor ecologisch waardevolle projecten

RANOX natuuraannemer is opgericht in 2013 door ecologen Benjamin Backx en Johannes Regelink. Zij gaven ecologische adviezen bij veelzijdige projecten waarbij vervolgens in de uitvoering vaak essentiële details niet optimaal werden uitgevoerd. Terwijl juist die details van groot belang zijn om het ecologisch doel van de werkzaamheden te bereiken. Met RANOX natuuraannemer is een bedrijf opgericht dat ervoor zorgt dat ook de details die bepalend zijn voor het ecologisch functioneren goed worden uitgevoerd.

Specialismen van RANOX natuuraannemer

De visie en missie van Jonkers luidt: samen bouwen aan de groene stad van de toekomst. Jonkers adviseert, realiseert en onderhoudt groene projecten waarbij natuur, biodiversiteit en klimaatadaptatie volledig de ruimte en aandacht krijgen. Hiermee onderscheidt Jonkers zich van andere hoveniersbedrijven in de regio. Deze ecologische focus van Jonkers en de specialisatie van RANOX natuuraannemer in het behoud en herstel van natuur sluiten naadloos op elkaar aan. Daarom is Jonkers in 2016 partner geworden van RANOX natuuraannemer.

RANOX natuuraannemer heeft vestigingen door heel Nederland. Het RANOX-team dat gevestigd is in Venlo voert natuurprojecten uit in de provincie Limburg. Projectleider Koen Hermans begeleidt deze projecten van a tot z naar een goed ecologisch resultaat: “De projecten van RANOX staan onder leiding van ecologen en worden uitgevoerd door natuurbeheerders met ecologische kennis”, vertelt Koen. “Ik vind het mooi om opdrachtgevers mee te nemen in hoe we een klus uitvoeren. Dat zorgt voor meer bewustwording over hoe het werkt in de natuur. Zo werken we samen aan ecologisch resultaat.”

029-Ranox-js-201804211012-6550-lr

Hulp bij het behalen van BREEAM-punten

“Een goed voorbeeld van hoe we klanten helpen bij de uitvoering in de praktijk is bijvoorbeeld het behalen van BREEAM-punten. BREEAM is een duurzaamheidskeurmerk en hanteert een beoordelingsmethode voor het meten van de duurzaamheidsprestaties van gebouwen. Ook met duurzame oplossingen voor de invulling van het buitengebied kunnen BREEAM-punten worden gescoord”, zegt Koen. “Bedrijven die dit keurmerk willen behalen, kunnen bij de RANOX-locatie in Venlo terecht voor advies en begeleiding. RANOX adviseert bijvoorbeeld hoe inheemse flora en fauna behouden blijven en hoe de buitenruimte beheert dient te worden.”

Stimuleren van natuurlijke vegetaties

Daarnaast zet RANOX zich ook actief in voor het stimuleren van natuurlijke vegetatie, wat erg belangrijk is voor het bevorderen van de biodiversiteit. Voor het aanleggen van natuurlijke vegetaties werkt de RANOX-locatie in Venlo nauw samen met Natuurpro en Heem natuurontwikkeling. Een mooi resultaat dat uit deze samenwerking voortkomt, is het natuurlijk bestrijden van de eikenprocessierups door de aanleg van een bloem- en kruidenrijke berm.

Veelzijdige specialismen van RANOX natuuraannemer

De werkzaamheden en diensten van RANOX rijken verder dan BREEAM en natuurlijke vegetaties. Kenmerkend voor al het RANOX-werk is dat het altijd gericht is op de natuur. Denk hierbij aan:

 • aanleggen van amfibieënpoelen,
 • onderhouden van faunapassages,
 • ophangen van vleermuiskasten,
 • mitigerende maatregelen zoals het ongeschikt maken van gebouwen voor vleermuizen voordat ze gesloopt worden,
 • plaatsen van faunaschermen, -huizen en -torens om beschermde soorten tijdens werkzaamheden te beschermen,
 • maaien van graslanden,
 • beheren van bosranden en
 • bestrijden van invasieve exoten.
Ecologisch advies 2

De vijf kernwaarden
van RANOX

Bij elk projecten werken wij altijd volgens onze vijf kernwaarden:

 • 1. We realiseren ecologisch resultaat

 • 2. We kiezen de beste manier van uitvoering

 • 3. We werken samen met de opdrachtgever

 • 4. De projectleiding is in handen van ecologen

 • 5. Natuurbeheerders met ecologische kennis voeren de opdracht uit

Artikel delen:

Heb je behoefte aan ecologisch resultaat?

Heb je behoefte aan ecologisch resultaat?

Ja, ik wil graag advies.

Invalid Email
Invalid Number