een effectieve aanpak voor het bevorderen van de Biodiversiteit in stedelijk gebied

Veel gemeenten, bedrijven en particulieren willen helpen de biodiversiteit te bevorderen. Op veel plekken zien we dat er bloemen worden aangeplant. Dat is belangrijk, want het nieuws over de sterke achteruitgang van insecten zoals vlinders en bijen, is verontrustend. Echter niet elke bloem is even geschikt om de insecten te helpen overleven. Een aantal zaken zijn daarbij van belang. Wij zetten ze op een rij!

Voedselrijke bloemen voor bijen en andere insecten

Wilde bijen en andere insecten voeden zich met nectar en stuifmeel. Het is daarom belangrijk dat er van het vroege voorjaar tot de late herfst voldoende bloemen zijn. Plant of zaai dus bloemen met verschillende bloeiperiodes én die nectar en stuifmeel produceren. Zo hebben de insecten altijd voldoende te eten en kunnen ze overleven.

Om de biodiversiteit in stedelijke gebieden te vergroten én een lange voedzame bloeitijd te garanderen, lichten we in dit artikel twee succesvolle beplantingsmethoden toe: inheemse kruidenvegetaties van Heem én de Bonte Berm.

Biodiversiteit bevorderen met Heem natuurontwikkeling

Om effectief aan de slag te gaan met het verbeteren van de biodiversiteit is het belangrijk om te kiezen voor inheemse beplanting. Elk landschapstype met zijn bijbehorende inheemse begroeiing herbergt namelijk een eigen fauna. Kijk je bijvoorbeeld op detailniveau naar insecten, dan zie je in de berm langs een fietspad op de heide heel andere soorten leven dan langs een fietspad in de stad. Als je dus iets wilt doen aan de terugloop van insecten, is het niet alleen belangrijk om voor inheemse soorten te kiezen, maar dien je ook te kijken naar welke specifieke soorten er in jouw gebied thuishoren. Samen met Heem natuurontwikkeling als onze partner kan het gespecialiseerde team van Jonkers dit voor jou uitvoeren.

Zo kunnen we samen stedelijk groen weer een gebiedseigen karakter geven. Door de potentieel natuurlijke vegetatie als uitgangspunt te nemen, de bodemsamenstelling in kaart te brengen en autochtoon zaadmateriaal te gebruiken, kan ook in de stad een begroeiing gecreëerd worden die recht doet aan de eigenheid van de omgeving. Met een uitgekiende samenstelling van soorten is het mogelijk om vegetaties aan te leggen die zowel voor de beleving als voor het ecologisch systeem een grote waarde hebben. Hierbij kun je er ook voor kiezen om verschillende lagen in de vegetatie aan te brengen, met bijvoorbeeld inheemse heesters en bomen.

Benieuwd hoe dit eruit kan zien? Bekijk een van onze voorbeelden zoals het project bij Sylvan in Horst

Biodiversiteit bevorderen met de Bonte Berm

Het Bonte Berm-concept bundelt de krachten van één-, twee en meerjarige inheemse zadenmengsels met een op maat samengesteld bloembollenmengsel. Dit zorgt voor een vegetatie met een lange bloeitijd, een verhoogde biodiversiteit, extensief, ecologisch onderhoud én de seizoensbeleving wordt versterkt.

Door de bloeitijd van inheemse kruiden en bloembollen te combineren kan er maar liefst 9 maanden bloei worden gecreëerd. Van het vroege voorjaar tot het begin van het najaar staan de Bonte Bermen in bloei. Gedurende deze maanden zorgen de Bonte Bermen voor voedsel en beschutting voor vlinders, bijen en andere insecten. Bijkomend voordeel is het extensieve onderhoud; de Bonte Berm hoeft maar één keer per jaar gemaaid te worden, wat een hoop tijd en kosten bespaart.

In de eerste 3 tot 5 jaar neemt Jonkers als partner van de Bonte Berm het project volledig onder zijn hoede. Dit betekent dat er drie keer per jaar een monitoring plaatsvindt om de ontwikkeling van het project te volgen en waar nodig bij te sturen. Ook het maaien zal door ons worden geregeld waarbij van belang is dat dit met het juiste materiaal en op het juiste moment gebeurd.

Benieuwd hoe dit eruit kan zien? Bekijk ons project voor de gemeente Boxmeer op het Hoogkoorplein.

Artikel delen:

Samenwerkende partners

koen-vrijstaand

Wil je biodivers advies op maat?

Wil je biodivers advies op maat?

Ja, ik wil graag advies.

Invalid Email
Invalid Number