Gemeente Bergen
neemt klimaatadaptieve
maatregelen
VOOR EEN EFFECTIEVE AANPAK
van de BIODIVERSITEIT IN STEDELIJK GEBIED

De juiste aanpak
VOOR BESCHERMDE SOORTEN
BIJ SLOOP OF RENOVATIE VAN EEN GEBOUW
aangenaam:
Projectmanager en adviseur
Koen Hermans
RANOX
VOOR ECOLOGISCH WAARDEVOLLE PROJECTEN

Leuk dat je interesse toont in dit magazine! Jonkers wil ervoor zorgen dat ook onze volgende generaties kunnen blijven genieten van groen. Deze missie bepaalt de koers van ons bedrijf en die vervullen wij niet alleen. Dat doen wij samen met onze opdrachtgevers, partners en relaties.

SAMEN BOUWEN AAN DE GROENE STAD VAN DE TOEKOMST

In 2050 zal naar verwachting 70% van de totale wereldbevolking in steden wonen. Daarnaast leven we in een tijd waarin klimaatverandering een feit is. Overlast door extreme hitte en heftige regenval zal steeds vaker voorkomen. Om ervoor te zorgen dat steden hier goed tegen bestand zijn, is de ontwikkeling van de Groene Stad van de Toekomst heel belangrijk.

In dit magazine laten we zien hoe je samen kunt bouwen aan de Groene Stad van de Toekomst. De artikelen in dit magazine en in toekomstige edities tonen inspirerende voorbeeldprojecten rondom de thema’s:

  • klimaatadaptieve maatregelen;
  • natuurinclusief bouwen;
  • ecologie en
  • biodiversiteit.

HOE WERKT JONKERS AAN DE GROENE STAD VAN DE TOEKOMST?

Wij werken aan natuurinclusieve gebouwen door middel van groene gevels en daken. Via lokaal maatwerk stimuleren wij de biodiversiteitswaarde van planten en dieren. Met oog voor kwaliteit én in samenwerking met de natuur, ontwikkelen wij op klimaatpositieve wijze tuinen en groenvoorzieningen. Zo ontstaat de Groene Stad van de Toekomst.

DE KRACHT VAN SAMENWERKING

De uitvoering van groene projecten doen wij samen met onze partners en vanuit onze expertise op het gebied van klimaatadapatieve en biodiverse steden. Jonkers gelooft in de kracht van samenwerking. Door samen te werken, kun je grotere stappen maken en meer bereiken. Samen met overheden, bouwbedrijven, architecten en burgers willen wij de Groene Stad van de Toekomst realiseren. Hoe we daar samen vorm aan kunnen geven, ontdek je in dit magazine. Wij hopen jou te inspireren met mooie voorbeeldprojecten, toonaangevende concepten en praktische tips!

VEEL LEESPLEZIER!

Jos-Jonkers2

Jos Jonkers | Directeur Jonkers
hoveniers - daktuinen - natuur - water

header 2 #2

2 | Gemeente Bergen neemt klimaatadaptieve maatregelen

met een wadi omringd door biodiverse beplanting

jonkers HBS_3964

3 | EEN EFFECTIEVE AANPAK VOOR HET BEVORDEREN...

...VAN DE BIODIVERSITEIT IN STEDELIJK GEBIED

Dinghuis - Old courthouse in Maastricht. Maastricht, Limburg, Netherlands.

4 | De juiste aanpak...

...voor beschermde soorten bij sloop of renovatie van een gebouw

Projectleider Ranox Venlo

5 | RANOX

natuuraannemer voor ecologisch waardevolle groenprojecten

Aangenaam Koen Hermans

6 | Aangenaam:

Projectmanager en adviseur Koen Hermans